www.prolink.sk


   
 

 
Podľa akutálneho zákona o odpadoch patrí použitý spotrebný materiál do kategórie ostatných alebo nebezpečných odpadov, ktoré je ich producent povinný ekologicky zhodnotiť u certifikovaných spoločností. Ekologické znehodnotenie odpadov s vyhotovením platných dokladov podľa zákona 223/2001 Z.z. pre našich stabilných partnerov realizujeme bezplatne.

 
[        www.orix.sk        ]