www.prolink.sk


   
 

 
Koncový zákazník
Odberateľ (fyzická alebo právnická osoba) na území SR zmluvne alebo objednávkovo splupracujúca poštou alebo na základe individuálneho jednania s pridelením osobnej starostlivosti.


Dealer
Fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v oblasti informačnej, výpočtovej techniky alebo kancelárskych potrieb s reálnym alebo predpokladaným obratom, na základe ktorého sú dohodnuté individuálne obchodné podmienky.


Všeobecné obchodné podmienky
Objednávku odberateľ podáva prostredníctvom svojho obchodného zástupcu, telefonicky, faxom alebo mailom. Úhradu je možné realizovať hotovostne, dobierkou, individuálni partneri majú dohodnutú bezhotovostnú platbu so splatnosťou (štandardne 14 dní). Pokiaľ je odberateľ v meškaní s úhradami faktúr, spoločnosť Prolink si vyhradzuje právo pozdržať dodanie aktuálnej dodávky po dobu vyrovnania všetkých záväzkov odberateľa.

 
[        www.orix.sk        ]