www.prolink.sk


   
 

 
Spoluprácou s importérmi originálneho materiálu v rámci komplexnosti našej ponuky zabezpečujeme stálym zákazníkom dodávky originálnych kaziet vo výhodných cenách. Svoju objednávku môžte nahlásiť telefonicky na zákaznícku linku spoločnosti, faxom alebo na našu e-mailovú adresu prolink@prolink.sk.

Ceny originálneho spotrebného materiálu z dôvodu kurzových zmien týždenne aktualizujeme, preto vás prosíme, aby ste sa o aktuálnych cenách predbežne informovali. V záujme predchádzania nedorozumení v typoch objednávaných kaziet vás taktiež prosíme, aby ste vo svojej objednávke presne špecifikovali typové označenie kazety a rovnako aj tlačiarne, v ktorej danú kazetu používate.

 
[        www.orix.sk        ]