www.prolink.sk


   
 

 

Spokojnosť nášho zákazníka je našim prvoradým záujmom. Preto k vám pristupujeme s osobnou a telefonickou asistenciou, ktorá zabezpečí bezproblémový a pružný priebeh našej služby.

Spočíva v pravidelnej starostlivosti konkrétneho obchodného zástupcu, ktorý vás v dohodnutých intervaloch (spravidla 1 alebo 2 týždne) telefonicky kontaktuje a v prípade, že si to želáte, osobne zabezpečí realizáciu vašej objednávky a jej bezpečný dovoz dp vasek spoločnosti. Zamestnanec, u ktorého môžte nahlásiť objednávku na kompatibilný materiál PROLINK, či originálny spotrebný materiál. Zamestnanec, ktorý má kompletný prehľad o vás ako zákazníkovi, o vašej zákazke a je schopný vás o jej stave podrobne kedykoľvek informovať.

Osobná starostlivosť prináleží koncovému zákazníkovi s predpokladaným alebo reálnym mesačným obratom cca 200 € (bez dph) a dealerským partnerom.

 
[        www.orix.sk        ]